Binnenkijken aan zee

Posted on: zondag, december 14, 2014

 

boulevardb.binnenkijken

Read in English here. Alweer een tijd geleden mocht ik een woonproductie maken in het kusthuis van Marinka. Binnenkijken aan zee betekent volop inspiratie voor een mooi vergrijsd kleurpalet. Ondernemer en stilist Marinka van Spijker Interior Design vond haar inspiratie buiten en haalde deskundig de sfeer van de kust naar binnen.

Het huis is geïnspireerd op het huis dat op deze plek stond, maar Marinka en Pieter hebben het zelf opnieuw laten bouwen. Het nieuwe ontwerp is zo gemaakt dat het weer opgaat in de omgeving, “die is hier zo mooi, zo puur, dat een huis niet te veel mag afleiden. Alle kleurkeuzes en de materialen moesten perfect in het plaatje passen. De lichte kleur van de bank kan besmettelijk zijn, maar de hoezen kunnen eraf, zodat ik ze één à twee keer per jaar naar de stomerij kan brengen. De wand erachter heb ik behangen met linnenbehang, het is een hoogwaardig vinyl, met de structuur van linnen en de warme uitstraling van zand. Maar ik vind het ook leuk om contrasten op te zoeken. Bijvoorbeeld door het stoere van hout te combineren met een oud-Engels behangdessin.”

“Aan zee leven we met de elementen, daar moesten we met de bouw wel rekening mee houden.” Bijzonder zijn de geïntegreerde zonnepanelen als dak van het bedrijf van Pieter (Skinsforbuildings.com). De panelen liggen niet op het dak, maar zíjn het dak. Verder zijn de gevels van zink, zodat ze een flinke storm prima kunnen doorstaan. “In de tuin hebben we geprobeerd het landschap van de duinen door te voeren, dat is goed gelukt, er staat zelfs een klein strandhuisje voor de kinderen. Alles vergt wel heel veel onderhoud door de allesverwoestende zilte lucht. Iedere stap vooruit betekent er weer twee terug. Na een flinke maart- of novemberstorm zijn we vaak terug bij af.”

 

boulevardb.nl.binnenkijken1 boulevardb.nl.binnenkijken2 boulevardb.nl.binnenkijken3 boulevardb.nl.binnenkijken4 boulevardb.nl.binnenkijken5 boulevardb.nl.binnenkijken6 boulevardb.nl.binnenkijken7 boulevardb.nl.binnenkijken8

Personal home at the coast

A while ago I was invited to make an interior production from the house from Marinka. The coast offers plenty of inspiration there for a nice gray color palette. Entrepreneur and stylist Marinka from Spijker Interior Design was inspired outside and took professionally that atmosphere of the coast inside.

The house is inspired by the house that stood on this spot, but Marinka and Peter have built it themselves again. The new design is made so that it merges back into the environment, “which is so beautiful, so pure. All color choices and the materials had to fit perfectly into the picture. The bright color of the sofa can be contagious, but the sleeves can be detached, so I can bring them once or twice a year to the cleaners. The wall behind it, I hung with linen wallpaper, it is a high quality vinyl, with the texture of linen and the warmth of sand. But I also like to look for contrasts. For example by combining the sturdy wood with an old English wallpaper pattern. “

“At sea we live with the elements.” Extraordinary are the integrated solar panels and roof of the company from Pieter (Skinsforbuildings.com). The panels are not on the roof, but they are roof. Furthermore the walls are made of zinc, so they can withstand a heavy storm. “In the garden we have tried to implement the landscape of dunes, which was successful, there is even a small beach house for the children. Everything does require a lot of maintenance by the devastating salty air. Every step forward means two back. After a big storm in March or November, we are often back where we started.”

Related posts:Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie