Entries Tagged as 'bathroom'

Binnenkijken op Zaans woonschip

Posted on: vrijdag, april 3, 2015

Zaans schip2.boulevardb
Read in English here.

In het aprilnummer van vtwonen kun je sfeer en lente een beetje opsnuiven door het binnenkijken bij Wendy en Bas. Hun vrachtschip ligt vlak bij mijn huis en ze waren zo gastvrij om ons op een zonnige dag deze productie te laten schieten. De speurtocht naar de ultieme basis voor hun woonstijl voer langs viskotters, woonarken en zelfs een veerboot. Het werd een Kempenaar, een vrachtschip dat gemaakt is voor de grote sluizen van de Belgische Kempen. ‘Wij vielen voor de breedte van 6,60 meter.’ Dat hij 15 meter langer was dan toegestaan zagen ze niet als een probleem. Een middenstuk kon eruit. ‘Dat is vrij gebruikelijk’, weet Bas als schepenkenner. Terwijl het schip doormidden werd gezaagd bogen Bas en Wendy zich over het perfecte 3d-ontwerp voor hun leef- en woonstijl. Er was een duidelijke taakverdeling. Bas deed het technische deel en het projectmanagement, Wendy de indeling, inrichting en materiaalkeuzes. Ze ontwierp 3d-tekeningen om te zien hoe de zichtlijnen liepen en wat het effect van de ruimtes was. ‘Zo ontdekte ik dat je vanaf de bank via het terras zo de keuken in kunt kijken, fijn!’

Zaans schip6.boulevardbZaans schip8.boulevardbZaans schip4.boulevardbZaans schip3.boulevardbZaans schip9.boulevardbZaans schipkids.boulevardbZaans schipkids2.boulevardb Zaans schip5.boulevardbZaans schipkopie.boulevardb Zaans schip1.boulevardb

 

Floating family home

In the April issue of vtwonen you can feel and snif a little bit of  Spring while looking at the interior feature of Wendy and Bas: Binnenkijken op Zaans woonschip. Their freighter is near my house and they were so welcoming to have us a day to shoot this production. Here some photos you missed in the magazine. The quest for the ultimate basis for their living style took them along fishing boats, houseboats and even a ferry. It became a Kemper, a freighter that was made for the Belgian Kempen. “We fell for the width of 6.60 meters.” That it was 15 meters longer than was allowed, they did not see as a problem. A middle part could be taken out. “That’s pretty common,” Bas knows as a ships connoisseur. While the ship was cut in half arches Bas and Wendy created the perfect 3d design for their interior and living style. There was a clear division of labor. Bas did the technical part and the project management, Wendy the layout, design and material choices. She designed 3D drawings to see exactly the sight lines and the effect of the spaces. “I discovered that you can look into the kitchen from the couch, nice!”

Related posts:

dream bathrooms

Posted on: vrijdag, januari 17, 2014

Op dit moment sluit ik mezelf soms op in een badkamer van vier vierkante meter, dan droom ik van een XL exemplaar waar ik kan baden in luxe. Ik houd van de warmte die hout toevoegt aan een vaak koel ogende ruimte. Vandaar dat ik deze foto’s bewaar voor een toekomstig huis. Het basis kleurpalet mag duidelijk zijn: zwart, wit en een dosis hout, misschien wel op de vloer.

De eerste twee foto’s maakten Margriet Hoekstra en ik op de woonboot van Onne, de onderste drie badkamers zijn een ontwerp van architect Remy Meijers.

bathingbig.boulevardb
bathingbig2.boulevardb

                                          photos by Margriet Hoekstra and Barbara Natzijlbathingbig1.boulevardb

bathingbig4.boulevardb

bathingbig5.boulevardb

bathingbig6.boulevardb

At this time,sometimes I lock myself up in a room of four squaremeters, while I dream of a XL bathroom where I can bathe in luxury. I love the wood which adds warmth to an often cool-looking space. That’s why I keep these photos for a future home. The basic colorpalette is clear: black, white and a dose timber, perhaps on the floor.

The first three pictures I made with Margriet Hoekstra on the houseboat from Onne, the bottom three bathrooms have been designed by the architect Remy Meijers.

 

 

Related posts:

Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie