contact

Blogs en tijdschriften

Read in English here. Iedere dag sta ik als blogger op, vrije uren besteed ik aan BoulevardB.nl. Maar ook mijn liefde voor tijdschriften is 24/7 op de voorgrond aanwezig.

Ik werk als freelance redacteur en maak bladen in de meest brede vorm. Dat wil zeggen: creëren van complete tijdschriftconcepten, coördinatie en het maken van producties, interieurstyling, het schrijven van teksten voor geprinte media (custom made en journalistiek) en online platforms, styling en productie van binnenkijkers, samenstellen van shoppingpagina’s, het doen van hi-interviews en het creëren van blogposts voor anderen. Mijn specialismes zijn wonen en lifestyle.

Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld VT Wonen, Parool, Libelle en Delicious. Kijk voor een volledig overzicht op mijn linkedin profiel en op de About pagina.

CONTACTEN

Wil je me boeken of iets anders voorstellen? Leuk! Ik hoor het graag.
info@barbaranatzijl.nl of  06 50 29 67 27

zw bureauIMG_0330

Blogs and magazines

Every day I get up as a blogger, my free time I spend on BoulevardB.nl. But my love for magazines is also 24/7 in the foreground there.

I work as a freelance editor and make magazines in all kind of possibilities. Like: creating complete magazine concepts, coordinating and creating from productions, interior styling, writing for printed media (custom made and journalism) and online platforms, styling and production from personal home photography, compiling shopping pages, doing hi interviews and creating blog posts for others. My specialisms are living and lifestyle.

Clients include VT Wonen, Parool, dragonfly and Delicious. For a complete overview on my LinkedIn profile and on the About page.

CONTACTS

Would you like to book me or suggest something else? Nice! I like to hear it.
info@barbaranatzijl.nl or 06 50 29 67 27Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie