Entries Tagged as 'dutch design'

New textile label

Posted on: woensdag, oktober 15, 2014

toffestoffen1

Read in English hereEr is een nieuw textiel label gelanceerd! Even voorstellen: Toffe Stoffen van ontwerper Mirjam Verhulst (31)

Wat? ‘Prachtige stoffen van goede kwaliteit waarbij geen detail over het hoofd wordt gezien.’

Wat kenmerkt de stoffen? ‘Ik houd van mooi katoen en gruwel van synthetische stofjes. Daarom zijn de stoffen gemaakt van 100% katoen: het moet lekker zijn om aan te raken. De kussenhoezen en stof op rol zijn van zware kwaliteit en de theedoeken zijn juist heel fijn: van geweven biokatoen. Er is toch niks vervelender dan theedoeken die niet afdrogen? Ook het design maakt de stoffen bijzonder. Ik vind een twist heel belangrijk. Denk graag verder. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een horizontaal streepjespatroon als je er twee verticale streepjes aan toevoegt? En wat doet een print op een theedoek als je ’m aan een haakje hangt? Ik vind het leuk om dan ook het lusje bij het ontwerp te betrekken.’

Toekomstdromen? ‘Dat Toffe Stoffen een gewaardeerd, op zichzelf staand merk wordt dat bij mensen op de bank ligt en in mooie winkels te verkrijgen is. Dat mensen uitkijken naar volgende collecties. Verder hebben mijn dochters van bijna 5 en 3 het er al over dat ze later ook ‘Toffe Stoffen’ willen worden, dus ik heb heel wat waar te maken als zij de business willen overnemen!’

Welk effect moeten de stoffen hebben?
‘Het hebben-hebben-hebben-gevoel, een lach op gezichten en het prikkelen van creatieven om zelf iets moois te maken. Laatst heeft iemand een pet van de stof gemaakt, als ik dat zie, maakt m’n hart een sprongetje.’

Hoe komen de stoffen tot stand?

‘Het idee voor deze collectie kreeg ik toen ik op het station iemand met een streepjesrugzak zag lopen waar touwtjes aan bungelde. De stoffen zelf koop ik in Duitsland, ze worden gedrukt in Nederland. De theedoeken worden bij het TextielLab, onderdeel van het Textielmuseum in Tilburg, geweven en geconfectioneerd.’

Wat inspireert je tot deze stijl?
‘Dit keer was het een streepjesrugzak, maar bovenal pentekeningen en schetsen met zwarte stift op wit papier: het losse, het makkelijke in tegenstelling tot het strakke, grafische en kale. Contrast vind ik prachtig. Mijn ideeën kunnen door de gekste dingen ontstaan.’

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik ben in eerste instantie van reclame geswitcht naar tijdschriften. Ik deed eindredactie en coördineerde specials bij grote bladen, maar miste het schetsen en conceptueel denken. Na ruim vijf jaar bladenmaken, gooide ik mijn verschillende skills op een hoop en roerde daar mijn liefde voor kwaliteit, katoenen stoffen, streepjes, interieur en design doorheen: Toffe Stoffen.’


toffestoffen4

toffestoffen5

 

 

New textile label

There is a new textile label launched! Let me introduce Dutch Label: Toffe Stoffen (Cool Fabrics) by designer Miriam Verhulst (31)

What? “Beautiful fabrics from good quality where no detail is overlooked.”

What characterizes the fabrics? “I love beautiful cotton and horror of synthetic fabrics. Therefore, the fabrics are made ​​from 100% cotton. The pillow are from high quality fabrics and tea towels are just very fine: woven from organic cotton. Surely there is nothing more annoying than tea towels that do not dry! The design also makes the fabric special. I think of special twists. Think often beyond the common methods. What happens for example with a horizontal stripe pattern when there are two vertical bars added to it? And what does a print on a tea towel do if it’s hanging on a hook? I like to involve the loop into the design. “

Future Dreams?
“That Toffe Stoffen is a valued, independent brand that is lying on the sofa in beautiful interiors and is available in fine stores. That people look forward to following collections. Furthermore, my daughters, almost 5 and 3, have already mentioned that they want to be Toffe Stoffen later, so I have a lot to realize if they want to take over business.”

What effect should your products have?
“The wanna-wanna-wanna-have-feeling, a smile on faces and the stimulation of creatives to make things yourself. Lately someone has made a cap ​​of my fabri. If I see that, my heart leaps. “

How do the materials come about?
“The idea for this collection I got when someone with a dash backpack walked by. The fabric itself I buy in Germany, they are printed in the Netherlands. The tea towels are made  in the Textilelab, part of the Textile Museum in Tilburg. “

What inspires you?
“This time it was a dash backpack, but most of the time pen drawings and sketches with black marker on white paper: the loose, the easy unlike the sleek and graphic. Contrast I find beautiful. My ideas may arise from the craziest things. “

What is your background?
“I initially switched from advertising to magazines. I coordinated many specials, but missed the sketches and conceptual thinking. After more than five years of magazine making, I gathered my various skills and touched my love for quality, cotton fabrics, stripes, interior and design through: Cool Fabrics.”

toffestoffen3

toffestoffen2

Related posts:

in love with porcelain

Posted on: woensdag, juni 18, 2014

Read this post in English here Op dit moment ben ik alleen nog maar de trotse bezitter van de porseleinen knopen van Elke van den Berg, maar als het aan mij ligt komen daar snel vazen en bekers van de ontwerpster bij. Ik val vooral voor de pure mix van matte en geglazuurde pastellen. Met de eenvoudige vormen weet ze steeds weer een mooi verhaal te vertellen. Eigenlijk had Elke geen enkel plan na het afstuderen op de Design Academy, ze wilde vooral mooie dingen maken. Doen!

chatmetelke1.boulevardb.nl

Wat is je inspiratiebron? “Simpele en kleine dingen uit het dagelijks leven geven mij inspiratie. Vooral als ik op de fiets zit komen de ideeën aanwaaien. Maar ook bijvoorbeeld in de achtertuin, waar de insecten tussen de planten rondvliegen. Op vakantie krijg ik ook altijd erg veel inspiratie; ik ben dol op Azië. Daar is zoveel kleur en er gebeurt zoveel op straat. Ik vind het prachtig om te zien hoe ze daar veel op straat koken, alle potjes, schaaltjes en pannen met of zonder eten buiten uitstallen en bereiden.”

Waarom kies je voor pastellen? “Pasteltinten komen zo mooi uit in combinatie met het matte porselein. De kleur-materiaalcombinatie past zo goed. Deze kleuren maken het porselein bijna aaibaar.”

Waarom dit materiaal? “Porselein is heerlijk om mee te werken. Het begint lekker vies, natte klei, daarna wordt het erg stoffig. Zelf word ik ook heerlijk vies terwijl ik ermee bezig ben. Na iedere stap in het proces wordt het materiaal steeds verfijnder. Als het uit de laatste oven komt zie je pas het echte porselein, dan komt de kleur ook tevoorschijn. Het is een heel stuk gekrompen en soms vervormt. Altijd een verrassing hoe het uit de oven komt. Love it!”

Wat kunnen we op korte termijn van je verwachten? “Ik verwacht tijdens komende Dutch Design Week in Eindhoven weer een nieuwe collectie te presenteren. Zeker weer in porselein! De eerste schetsjes en knip- en plakmodelletjes zijn in de maak. Wat het gaat worden blijft nog even een verrassing.”

elkevdb1.boulevardb elkevdb2.boulevardb

 

 Ceramic love: accessories by Elke van den Berg

At this moment I am only the proud owner of the porcelain buttons from Elke van den Berg, but if I can help it get there quickly vases and goblets of the designer in. I fall mainly for the sheer matte appearance of pastels. With simple shapes she tells. A nice story again and again Actually Each had no plans after graduation at the Design Academy, she wanted to make beautiful things. I say: more!

chatmetelke.boulevardb.nl

What is your inspiration?
“Simple and small things of everyday life inspire me, especially when I’m sitting on the bike the ideas come naturally, but also, for example, in the backyard, where the insects are flying between plants. I always get a lot of inspiration when I’m on vacation. I love Asia. There is so much color and so much is happening on the streets. I think it’s wonderful to see how they do a lot of cooking on the street, all the pots, pans and dishes with or without food theu’re displaying outside.”

Why did you choose pastels?
“Pastels are so beautiful in combination with the matte porcelain. The color-material combination fits so well. These colors make the porcelain almost cuddly.”

Why did you select this material?
“Porcelain is wonderful to work with. It starts messy, wet clay, then it is very dusty. Personally I like it to get dirty while I’m working on it. After each step in the process, the material is more sophisticated. Only at the final step, when I take it out of the oven, there appears the definite color. It shrunk a lot sometimes it’s distorted. But it’s always a surprise how it comes out of the oven. Love it! ”

What can we expect from you in the near future?
“I expect to present a new collection during upcoming Dutch Design Week  in Eindhoven. Definitely bone china again! The first sketches and models have been made. Whatever it is, will remain a surprise.”

Related posts:

goed nieuwsbericht

Posted on: woensdag, september 25, 2013

Soms vind ik zo’n fijn persbericht in mijn mailbox dat ik er direct een blogpost van wil maken. Zoals vanmorgen het persbericht over het nieuwe woonlabel Flink waarvan je in een oogopslag ziet dat alles klopt, van het logo tot en met ontwerp en materiaal. Zelf noemt ontwerper Renee Onderdijk haar producten ‘authentieke Nederlandse luxe’, ik denk aan: comfort en ambacht in sobere schoonheid. Het nieuwe woon- en lifestylemerk maakt luxe wollen kussens, plaids, omslagdoeken en sjawls in een van de laatste Oudhollandse breifabrieken. Stuk voor stuk gemaakt van zacht Italiaans Alpaca- en Merinowol. Nu maar wachten op meer moois van Flink!

Nog een nieuwtje: per 1 december opent conceptstore Hutspot zijn deuren op de Rozengracht. Vanaf 1 oktober is Flink al verkrijgbaar bij Hutspot op de Van Woustraat en bij Mobilia Woonstudio op de Utrechtsestraat, allemaal in Amsterdam.

flinkpost2

flinkpost3

Sometimes I find such a nice press release in my mailbox that I want to create a blog post imidiately. In this morning’s press release of the new label Flink I discovered at a glance that everything is correct, from the logo to design and materials. Designer Renee Onderdijk herself calls the products ‘authentic Dutch luxury’, I think of: comfort and craft in austere beauty. The new home and lifestyle brand produces luxury woolen pillows, throws, wraps and shawls in one of the last ‘old Dutch’ knitting factories. Piece by piece made ​​of soft Italian Alpaca and Merino wool. Let’s wait for more beautiful of Flink!

More good news: December 1st concept store Hutspot opens its doors at the Rozengracht. From October 1 Flink is already available at the conceptstore in the Van Woustraat and Mobilia Woonstudio in the Utrecht Street, all in Amsterdam.

Related posts:

nieuw label

Posted on: dinsdag, oktober 4, 2011

Gelanceerd op de Woonbeurs: Spoinq. “Het gaat om het evenwicht tussen materiaal, vorm en gebruik”, zeggen de ontwerpers van het gloednieuwe Nederlandse label Spoinq. Functioneel design nemen ze als uitgangspunt en dan wel vanuit mannelijk en vrouwelijk oogpunt, getuigt de inrichting van de website. Maar dan nog verschillen voorkeuren en smaak zoveel dat ze het aan jou overlaten om de ideale stoel of tafel samen te stellen. Jij bent degene die de poten, kleur en vormen selecteert, zodat er een persoonlijke mix ontstaat tussen transparant en kleur, strakke lijnen en zachte vormen. En nee, kiezen is niet eenvoudig!

Launched at the Woonbeurs: Spoinq, a brand new Dutch label. You’re the one who composes the chair and table. And no, that’s not so easy to do! Look at their website to find out how you can combine transparant and blend colors, clean lines and soft shapes.

Related posts:

aaibare kasten

Posted on: woensdag, september 28, 2011

Gezien op de Woonbeurs: Collectie Fiele, ambachtelijke, greeploze kasten uit Friesland. ‘Fiele’ betekent in het Fries ‘voelen’. Oud vtwonen-collega Kristel de Jong heeft in samenwerking met Lysbeth Leistra en Klaas Bokma deze prachtige kasten van berken multiplex, essenhout en weefsels van restgarens ontworpen. Ze vertelde me dat de weefsels op de kast worden gelamineerd, nadat ze speciaal voor de kastencollectie zijn ontworpen. Soms met subtiel hip fluogaren ertussen! Iedere kast is uniek, van ieder doek wordt maar een exact hetzelfde geweven. Goed nieuws: dit zijn pas de eerste ontwerpen, de makers beloven uitbreiding!Seen on the Woonbeurs Amsterdam: Collection Fiele, craft, handle-free cabinets.Vtwonen former colleague Kristel de Jong designed these boxes of birch plywood, ash ans residualtissues of yarns. She told me that the fabrics are laminated to the cabinet after being specially designed for the collection. Sometimes with subtle hip fluorescent yarn in between! Each case is unique. Good news: these are only the first design, the creators promise expansion!

Related posts:

bekentenis

Posted on: zaterdag, juni 18, 2011

Het is een schande dat ik er nog niet ben geweest en daarom de hoogste tijd voor een onthullende blogpost: Store Without a Home is namelijk ook online. Die unieke designobjecten, vaak van Hollandse bodem, zijn dus maar een paar klikken van je verwijderd. In de webshop is nog maar een kleine selectie van het totale aanbod te vinden, maar dan wel weer op een leuke manier. Kies bijvoorbeeld om te shoppen in je favoriete kleur!


‘Don’t miss it when you’re in Amsterdam’, is what I said to a blogger who is coming to the Meet the Blogger Event. But also when you’re not in Holland you can, and should, shop at Swah, Store Without a Home.

Related posts:

uit de buurt

Posted on: woensdag, mei 18, 2011

‘Theo is my middle name’ zegt Thorsten Theo van Elten in z’n mailtje. Het is de naam van zijn webshop gevuld met producten uit de Thorsten van Elten-collectie. Als bedrijf produceert hij al jaren producten van bekende en minder bekende designers en verkoopt ze aan winkels. Je kunt er woon-, bad-, slaapkamer, hal, keuken en kantoor mee vullen. Zijn eigen webshop Theo is net nieuw. ‘Ik selecteer producten die tijdloos zijn, trends volg ik niet. Het is de bedoeling dat mensen ook na jaren nog van mijn producten houden.’ Hij woont in Engeland, maar zijn roots liggen in Duitsland vlak bij de Nederlandse grens. Deze drie landen heeft hij dan ook scherp in z’n vizier. Namen die je er tegen komt zijn Marcel Wanders, Donna Wilson, Ed Carpenter en Chris Kabel.

Related posts:

oosterse kijk

Posted on: dinsdag, mei 17, 2011

Eenmaal virtueel in Japan beland, kom ik het ene warenhuis na het andere tegen. Goed om te zien ook hoe dol de Japanners op Dutch design zijn. In webshop Trico zijn Nederlandse toppers als Richard Hutten, Mischa Vos en Gijs Bakker dan ook goed vertegenwoordigd. Maar daarvoor hoef je natuurlijk niet in Japan te bestellen. Wellicht wel voor de andere vondsten uit de ruime selectie van meubels en accessoires. Er is een speciaal linkje geplaatst met de uitleg hoe te bestellen in Engels en als je over het menu scrollt poppen de Engelse woorden als Chairs, Tables en Accessory op. Maar kijk vooral even of het wellicht dichter bij huis is te vinden. Mijn favoriet is dit roze krukje, hij is er ook in fluo geel en zwart. En wat fijn dat er zo vaak en zo veel stationary wordt toegevoegd aan de interieurwinkels!

Related posts:

rauw design

Posted on: woensdag, april 27, 2011

Het mooie van designer Doreen Westphal is dat ze van originele materialen mooie dingen creëert. Misschien ligt het aan haar Oost-Duitse roots, want haar werk ziet er altijd prettig rauw uit. Nu ze via Engeland hier in Nederland is beland kunnen we haar werk tenminste goed in de gaten houden. Zo viel mijn oog direct op de vaas van beton.

Related posts:

Theme by Blogmilk   Coded by Brandi Bernoskie